โทร 038-270005-6

099-2822898

Email:
komprint@gmail.com

Line ID : kom-print

Fax 038-273504

About us : เกี่ยวกับเรา

หจก.คอมพริ้นท์ ชลบุรี  ก่อตั้งจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของระบบเศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี มีการขยายตัวของ โรงงาน อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ที่ต้องใช้เอกสารทางบัญชีในรูปแบบของฟอร์มต่อเนื่อง เพราะเป็นระบบระเบียบจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บระบบ ข้อมูล อีกทั้งสะดวกในการสั่งพิมพ์ ข้อความถูกต้องแน่นอน ชัดเจน เรียบร้อย การสร้างความน่าเชื่อถือแก่คู่ค้า

 
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
หจก.คอมพริ้นท์ ชลบุรี ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2549 โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ ท่านผู้ว่าราชการ จังหวัด่ชลบุรี ในขณะนั้น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อม ด้วยแขกผู้มีเกียรติอีกจำนวนมากร่วมแสดงความยินดี
 
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

บริหารงานโดย : คุณชาญสมิท ธนทวีรัตน์