โทร 038-270005-6

099-2822898

Email:
komprint@gmail.com

Line ID : kom-print

Fax 038-273504

โรงพิมพ์คอมพริ้นท์ ชลบุรี รับพิมพ์งานแบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง (COMPUTER FORMS)
เช่น ฟอร์มใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้า / ใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน / ฟอร์มใบสั่งซื้อ /
ฟอร์มหัวชื่อบริษัท / ฟอร์มเปล่า (Stock Form) กระดาษเคมีคละสี และ ปอนด์ทุกขนาดบริการ
งานผลิตพิเศษ เช่น รันนัมเบอร์ (RUN No.), เจาะรูเข้าแฟ้ม (FILE HOLD)

ทางโรงพิมพ์ฯเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่องที่ได้มาตรฐาน
กรมสรรพากร ถูกต้อง สวยงาม เรียบร้อย รองรับงานพิมพ์ของท่านด้วย ความรวดเร็ว ในราคาเป็นกันเอง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับ โอกาสเสนอ ราคางานเพื่อการพิจารณา
และผลิตงานพิมพ์แก่ท่านในโอกาสต่อไป